- - - UGE 4 - - - T h e   O d d s m a n - - -  UGE 20 - - -  SPURTEN FØRES
Stillingen  -  uge 19  Med spurt 10,90
  Afstand Points i uge SPURTEN MULIG
Deltagere Tips Rigtige Points til nr. 1 19 17-19
 1. TV Thomas Vesterdal 48 19 61,47   0 10,45
 2. LV Line Vesterdal 48 17 59,65 -1,82 7,35 18,55
 3. KKO Kasper Kolaski Olesen 48 27 57,60   -3,87 3,80 13,42
 4. TA Thomas Andersen 48 21 55,67 -5,80 8,15 13,20
 5. KJ Kristian og Jonas Kirkegaard 48 21 54,59 -6,88 2,05 10,45
 6. HT Hanne og Tobias 48 17 54,33 -7,14 3,55 14,45
 7. KK Kim Kirkegaard 48 16 53,75 -7,72 0 7,35
 8. JN Jan Nielsen 48 24 53,42 -8,05 4,50 19,35
 9. PV Peter Vesterdal 48 15 52,30 -9,17 0 3,50
10. MW Morten Wilgaard 48 18 51,97 -9,50 10,90 15,60
11. BRK Brdr. Kirkegaard 48 15 48,65 -12,82 0 7,05
12. MK Morten Kirkegaard 48 15 48,10 -13,37 0 7,40
13. TR Tune Rasmussen 48 22 47,43 -14,04 3,65 5,90
14. JM Jan Kjær Madsen 48 14 47,20 -14,27 6,30 15,10
15. JBR Jonathan, Benjamin og Richard 48 13 46,40 -15,07 3,65 6,60
16. MC Michael Kirkegaard 48 13 45,60 -15,87 0 7,70
17. CS Carsten Vingaard og Morten Sølvkær 48 13 44,95 -16,52 0 9,20
18. SBP Steve Pedersen 48 15 44,80 -16,67 0 2,90
19. LT Team LT 48 19 44,62 -16,85 3,80 6,05
20. MG Michael Damgaard og Gert Ring 48 14 44,10 -17,37 0 3,40
21. MO Martin Olesen 45 13 43,25 -18,22 0 7,35
22. KNT Kristian Nørgaard Thomsen 48 14 43,20 -18,27 0 7,80
23. SL Søren Lindemann 48 13 41,90 -19,57 0 5,50
24. BK Brian Kirkegaard 48 13 41,40 -20,07 0 0
25. JT Jeppe Bødker Thvilum 48 11 38,50 -22,97 3,65 3,65
26. KQ Kenneth Quistgaard 48 12 38,02 -23,45 3,80 3,80
27. PET Poul Erik og Troels Bro 48 10 36,70 -24,77 4,00 14,95
28. SA Søren Andersen 48 17 36,42 -25,05 0 0
29. BF Bjørn Frandsen 48 16 36,18 -25,29 2,05 4,20
30. CN Christian Nordbek 48 10 33,30 -28,17 0 0
31. EW Emil Wilgaard 48 15 33,11 -28,36 0 2,30
32. LM Lars Møller 48 12 31,75 -29,72 2,65 7,35
33. TC Thomas Christiansen 48 10 31,65 -29,82 3,55 10,85
34. NJ Nicolai Damgaard / Jesper Rohbrahn 48 12 29,77 -31,70 0 0
35. BS Bünyamin Simsek 48 6 18,20 -43,27 0 0
36. AS Anders Sølvkær 48 5 13,40   -48,07 0 0
37. zz37 Navn37 0 0 0,00 -61,47 0 0
38. zz38 Navn38 0 0 0,00 -61,47 0 0
39. zz39 Navn39 0 0 0,00 -61,47 0 0
40. zz40 Navn40 0 0 0,00 -61,47 0 0
41. zz41 Navn41 0 0 0,00 -61,47 0 0
42. zz42 Navn42 0 0 0,00 -61,47 0 0
43. zz43 Navn43 0 0 0,00 -61,47 0 0
44. zz44 Navn44 0 0 0,00 -61,47 0 0
45. zz45 Navn45 0 0 0,00 -61,47 0 0
Speciel deadline for nr. 1-5
Næste deadline for tips: lørdag 21. maj kl 12:00 Uge 20 2022A
Stillingen opdateret: 16. maj kl 20:53