Regler Tipsturneringen THE ODDSMAN

Spillets ide

At skabe en turneringsform, hvor så mange deltagere som muligt, tror på sejrschancen over en lang periode.
Desuden vil administrationen af denne turnering kræve et minimum af tid.

Krav til deltagere

Tips skal afsendes i formular fremsendt af Webmaster. Får en deltager ny e-mailadresse, skal Webmaster have besked, så webmaster på passende tidspunkt kan udsende ny gældende afsendelsesformular.

Spilletidspunkt for turneringen

Hvert år afvikles 2 turneringer, forårsturnering A og efterårsturnering B. Hver turnering afvikles over 17-19 uger. Yderligere indgår spurtuger, der offentliggøres på hjemmesiden i løbet af turneringen. Se nærmere info under Ekstra konkurrence.

Spilleregler

Hver deltager indsender inden hver lørdag kl. 12.00 tre tips på fodboldkampe fra lørdag/søndag eller mandagskampene fra Oddsets PROGRAMBLAD, Den Lange.

Tips på flg. kampe er gyldige: 

FODBOLDKAMPE, der afvikles som

Lørdagskampe med start efter kl. 12.00 
Søndagskampe
Mandagskampe med start inden kl. 23.59

Tips på
AMERIKANSK FODBOLD er ikke et gyldig tip.

 

PROGRAMBLADET indeholder kampene der kan tippes på. PROGRAMBLADET kan findes på 2 måder:

1.   Link fra The Oddsman hjemmesiden eller via Danskespil hjemmeside (Oddset-Alt om Oddset-Programblad)

2.   I papirform fra den lokale Oddset forhandler.

Bemærk: Findes kampen/oddset ikke i PROGRAMBLADET, er kampen ikke et gyldigt tip og vil give 0 points.

Vejledning for korrekt afgivelse af tips, herunder valg af kampe udsendes i opstartsmail fra webmaster før turneringsstart.


Der kan ikke afgives tips på den samme kamp flere gange som f.eks. ”rent tegn" - handicap – halvleg – antal mål - målscorer eller anden kombination der påvirkes af resultat fra samme kamp. Er der afgivet tips på samme kamp flere gange, er kun kampen med det laveste kampnr. gyldig.

Gyldige tips er afsendt pr. e-mail inden lørdag kl. 12.00 ved anvendelse af udsendt formular fra webmaster med modtageradresser på turneringens deltagere. Er dette ikke muligt (f.eks. hvis computer eller telefon bryder sammen), kan der i enkelte nødstilfælde dispenseres herfra ved afsendelse pr. e-mail til webmaster og mindst en af turneringens øvrige deltagere.
For sidste runde gælder i øvrigt at tips skal afsendes minimum til webmaster og de 5 bedst placerede i turneringen.

En e-mail passerer 2 eksterne postservere imellem afsender og modtager. E-mailen bliver sendt til afsenders postserver, hvorfra den umiddelbart videresendes til modtagers postserver. Her ”ligger” e-mailen indtil modtager udfører handlingen ”Send og Hent” i sin Outlook, hvorved e-mailen overføres til modtagerens indbakke. Under ”egenskaber” eller ”indstillinger” for den modtagne e-mail kan man aflæse tidspunktet for afsenders postservers modtagetidspunkt. Det er dette tidspunkt der er afgørende, og som skal være før den aktuelle lørdag kl. 12.00.

Der kan jo opstå problemer med ens egen computer eller med serveren hos ens egen udbyder – problemerne kan skyldes mange ting, men sender man sine tips i god tid vil det aldrig blive noget problem.

I hver weekend kan man frem til lørdag morgen kl. 0700 ændre i sine indsendte tips. Fra lørdag kl. 0700 og indtil lørdag kl. 1200 gælder følgende: En afsendt e-mail på gyldige tipskampe kan ikke ændres mht. kampnr. og tipstegn. Når e-mailen har forladt udbakken er den sendt - bordet fanger. Kampnr. og tegn er udtryk for det gældende tips. Tips på ikke gyldige kampe kan dog ændres indenfor tidsfristen lørdag kl. 12.00. Hvis der indsendes flere rettelser end der er indsendt ugyldige tips gælder følgende. Den række (af de 3 indsendte første tips), som er ugyldig erstattes af tipset i den samme række i de næste tips som fremsendes.

 

Email består af Ugenr+SpillerID i emnefelt, og kampnumre og tips i tekstfelt for den enkelte spiller.

Får en kamp status som ”udsat”, afventes afgørelsen fra Danske Spil. Bliver kampen spillet indenfor den tidsgrænse Danske Spil sætter, vil odds være som normalt. Får kampen status som ”aflyst”, vil man få tildelt odds 1,00. Afgørelsen kan følges på hjemmesiden for Danske Spil samt på DR eller TV2 Tekst-tv side 288.
Den løbende stilling kan følges på hjemmesiden for The Oddsman.
 

SIDSTE RUNDE, Specielle regler for afsendelse af tips.

Gældende for deltager med placering nr. 1 – 5.:

Deadline for indsendelse af tips lørdag

Kl. 07.00 Placering nr 1 (efter næstsidste runde)
Kl. 08.00 nr 2
Kl. 09.00 nr 3
Kl. 10.00 nr 4
Kl. 11.00 nr 5
Kl. 12.00 øvrige

Alle har hermed frit kampvalg.

Overskrides ovennævnte deadlines er tipsene diskvalificeret.

Kontrol af vinderne

I løbet af turneringen vil der ikke blive checket op på, om man har overholdt de ovenstående restriktioner. De eneste som vil blive checket er nummer et og nummer to ved turneringens afslutning.

Sammentællingen vil blive foretaget i ugen efter den afsluttede turnering. Regnskabet kan checkes her på hjemmesiden.

De to vindere vil blive kontrolleret for følgende:

1. Korrekt beregning af points. 
2. Korrekt tidsmæssig afsendelse af tips.

Den, som har flest points efter sæsonafslutningen vinder 1. præmien i turneringen. Den som har næst flest point efter sæsonafslutningen vinder 2. præmien.

Ved pointlighed vinder den deltager, som har scoret flest point for én spillerunde i løbet af turneringen.
Hvis de to deltagere også står lige efter dette, trækkes der lod.

Hvis nummer ét eller to har overtrådt en eller flere af de ovenstående restriktioner vil den enkelte deltager få slettet sine Odds i den pågældende uge. Hvis det viser sig, at nummer et eller nummer to har overtrådt restriktionerne tilstrækkeligt mange gange til turneringens nummer tre eller fire overhaler nummer et eller to, vil de naturligvis få udbetalt præmien i stedet.

Uforudsete hændelser

Hvis der opstår en situation, som Oddsman regelsættet eller Danske Spil's regler ikke kan afgøre har hver deltager en stemme, når sagen skal afgøres.
Ved lighed af antal stemmer trækkes lod.

Ekstra Konkurrence - Spurtuger
Der indlægges nogle ekstra spurt konkurrencer fordelt over sidste halvdel af turneringen. 

Vinderen af hver enkelt spurt bliver den Oddsman, som scorer flest points i den pågældende spilleuge.

Points fra spurtugerne tæller naturligvis med i den samlede stilling i turneringen.
Webmaster varsler hver spurtuge pr. mail og på hjemmesiden 2-5 dage før deadline.

 

Top